Folkefinansiering


Folkefinansiering
MISOLIMA Folkefinansiering

MISOLIMA folkefinansiering er en måte å finansiere våre prosjekter fra støttespillere eller som det ligger i ordet, "folkemengden". Disse MISOLIMA initiativene er kommersielle prosjekt for å lage og selge film og nye teknologiske produkter. MISOLIMA folkefinansiering er å samle inn penger fra folk over Internett for å finansiere våre prosjekter. I retur får du tilsendt ting du ønsker og betaler på forskudd.

MISOLIMA folkefinansieringsmodellen innebærer at blant deltakerne inkluderes våre folk, ansatte og organisasjoner med den hensikt at MISOLIMAs ideer og/eller prosjekter som skal finansieres får hjelp fra folkemengden som støtter våre finansieringsforslag. MISOLIMA folkefinansiering har da støtte av oss som organisasjon, og som står for den grunnleggende plattformen som samler prosjektinitiator og publikum.